Content voor Ingelogde Gebruikers
Binnenkort: Online werkplaats voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing

Aangepast aanbod vanuit FAMEUS tijdens de coronacrisis

De coronacrisis treft elke organisatie. Ook FAMEUS ondervindt veel gevolgen van de nieuwe lockdown maatregelen. Al onze activiteiten zijn gebaseerd op persoonlijke ontmoeting en leren van elkaar. En net dat valt voor een groot deel weg door de recente maatregelen. FAMEUS heeft, sinds maart van dit jaar veel energie gestoken in het beschikbaar houden van al ons aanbod, zowel face to face als digitaal. We zijn er trots op dat we met elkaar verschillende nieuwe initiatieven zijn gestart om toch met elkaar in contact te blijven en om zo goed mogelijk alle werkzaamheden hun doorgang te laten vinden. Bij deze willen we jullie op de hoogte brengen van ons actuele aanbod vanuit FAMEUS voor de komende 5 weken.

Aanbod van 15-12-2020 t/m 19-01-2021

 • Alle medewerkers van FAMEUS werken thuis. We zijn erg blij dat onze vrijwillige medewerkers op afstand werkzaam blijven. Alle aanmeldingen van de cursussen worden zoals gewoonlijk verwerkt. Per telefoon en per mail is FAMEUS bereikbaar en worden alle vragen zo goed mogelijk beantwoord. De telefoonnummers zijn de vinden op onze website bij contact. De verschillende teams, met vrijwillige en betaalde medewerkers, hebben via whatsapp-groepen veelvuldig contact over werkprocessen en natuurlijk is er ook ruimte om te informeren hoe het persoonlijk gaat.
 • Er is zowel een interne als externe facebookpagina. Op de interne pagina zijn al onze (vrijwillige) medewerkers uitgenodigd om als collega’s elkaar toch te blijven ontmoeten. Veel van onze (vrijwillige) medewerkers wonen alleen en werken bij FAMEUS vanwege de prettige werkplek. Via deze pagina wisselen we tips uit, is er ruimte voor uitwisselingen van muziek, gedichten of anderszins. De externe facebookpagina is bedoeld voor alle deelnemers van de cursussen, bezoekers van de inloop, crisiskaartcliënten, maar ook anderen die graag in contact blijven met FAMEUS. Dit is een besloten groep en de beheerders vanuit FAMEUS kunnen
  mensen hiertoe uitnodigen.
 • De babbellijn blijft op diverse dagdelen bereikbaar. Deze babbellijn is voor iedereen die betrokken is bij FAMEUS. Tijdens deze telefoontjes bespreek je geen zware kost. Het is geen hulpverleningslijn. Om gewoon een praatje te maken, staat het babbelteam graag voor iedereen klaar. Mensen mogen een half uur babbelen. Iedereen moet namelijk de kans krijgen om te kletsen. Wanneer andersoortige hulp nodig is, beschikken de consulenten over de bereikbare telefoonnummers van instanties.
 • Op alle locaties kunnen mensen wandelen met een ervaringsdeskundige. Natuurlijk wandel je op anderhalve meter afstand van elkaar. Je kan zelf een afspraak maken en de dag, locatie en tijd afspreken.
 • In januari 2021 zal ons cursusaanbod gewoon van start gaan. Wel zullen alle cursussen digitaal plaatsvinden. Als deelnemers niet digitaal kunnen of willen deelnemen, hebben zij de mogelijkheid om fysiek te starten in de volgende ronde. Deze zullen wederom starten als de omstandigheden dat toelaten.
 • Workshops als yoga gaan niet door.
 • Voor de mensen die op de aanmeldlijsten staan, zijn er digitale steungroepen. Deze vinden wekelijks plaats en worden begeleid door twee van onze medewerkers. Hier kunnen de deelnemers alvast wennen aan het deelnemen aan een groep en een vaste structuur. En ze maken een start met hun herstel.
 • Inlopen vinden plaats daar waar de locaties het toestaan. Er zullen geen open inlopen zijn. De inloop vindt plaats op uitnodiging met een gecontroleerde opening waarbij het uitgangspunt geldt dat er twee mensen per dagdeel gezien kunnen worden. Op onze website is te vinden waar de inloop wel of niet plaatsvindt.
 • Voor de crisiskaart gaan we alle afspraken weer digitaal plannen. In onze werkwijze verandert verder niet veel. Mensen kunnen nog steeds bellen naar onze crisiskaarttelefoon. Onze planner zal dan een telefonische afspraak met de cliënt maken met twee consulenten. Deze afspraak kan telefonisch via Whatsapp. Men kan beeldbellen in Whatsapp als dat gewenst is. Als er geen mogelijkheid is, om
  een telefonisch 3-gesprek te voeren, dan zal onze planner kijken naar andere mogelijkheden.

Samen sterk

Tot slot is het goed om te weten dat we ook in deze tijd de samenwerking met ketenpartners blijven opzoeken. Initiatieven die door RIBW Kiemuur, ContourdeTwern, Living Museum en SMO, Wij zijn Traverse, Social Klus, Roosendaal voor elkaar worden opgestart, delen we via onze socialmedia-kanalen. Op deze manier hopen we dat in deze corona crisistijd toch zoveel mogelijk inwoners van Tilburg, Breda en Roosendaal de weg weten te vinden naar het aanbod van FAMEUS en onze ketenpartners.

Met vriendelijke groet,
Team FAMEUS

Scroll naar boven