Content voor Ingelogde Gebruikers

Cursus Borderline de Baas in Breda

Cursus voor naastbetrokkenen / familieleden

Borderline is een emotie-regulatie-stoornis. Dat wil zeggen dat alles draait om emoties. Deze emoties kunnen hoog oplopen als men geconfronteerd wordt met het gedrag van iemand met borderline. Het leven met en zorgen voor iemand met borderline is voor naastbetrokkenen, zoals ouders, partners, kinderen, broers, zussen en andere nauwbetrokkenen, niet makkelijk. Van deze groep heeft een groot aantal mensen minder tijd voor de eigen bezigheden en een deel van hen ervaart dat de zorg hun eigen leven in de war gooit. Ook de angst voor hoe de toekomst er uit zal zien houdt hen vaak bezig.

Het leren omgaan met borderline bestaat uit:

  • Leren wat borderline is,
  • waardoor het gedrag ontstaat,
  • welke invloed naastbetrokkenen zelf kunnen hebben op het borderline gedrag,
  • leren omgaan met de eigen emoties en deze een plek geven.

Praktische informatie

Startdatum: Dinsdagavond 30 maart 2021.

Vervolgdata: 30 maart; 6 en 20 april; 4 en 11 mei; 5 en 22 juni en 6 juli.

Aantal: Totaal 8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

Tijd: Van 19.15 tot 21.30 uur.

Locatie: Teteringsedijk 11 te Breda.

Voor wie: Ouders, partners, broer, zus, kind (18+) van iemand met borderline.

Door wie: Indigo Brabant, Anna-Reina van der Sluis en Lizette Ekkel.

Kosten: € 25,= voor het werkboek.

Aanmelden

Aanmelden kan via Anna-Reina van der Sluis. Mail naar a.vandersluis@indigobrabant.nl of bel naar 06-10970683.

Aanmelden kan ook via info@indigobrabant.nl of 088-0161800 (toets 1).

Voorafgaand aan deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Scroll naar boven