Ga naar hoofdinhoud

Durfjijmetmij.nl lanceert een nieuwe website!

Durfjijmetmij.nl is het gratis ontmoetingsplatform voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het is een veilige omgeving waar leden het eerste contact online leggen zonder dat er nadruk ligt op problematiek. Er is nu een compleet vernieuwde website. Je kan daardoor nog makkelijker op zoek naar vriendschap of de liefde. Zo verklein je de kans op eenzaamheid.

Leuke winacties in februari

Durfjijmetmij.nl viert de lancering door verschillende prijzen weg te geven. Zo maken de leden kans op 10x 2 kaartjes voor de bioscoop, 10x een 999-games spelpakket en 5x een restaurant waardebon t.w.v. 50 euro. Ook worden er succesverhalen gedeeld. Inmiddels zijn er namelijk vele liefdes- en vriendenmatches ontstaan. En er zijn al bijna 5.000 actieve leden.

Online ontmoeten was een goed idee voor mij omdat ik niet veel uitging, niet naar een disco of café. Dus via mijn computer kan en kon ik makkelijk contact leggen. En inmiddels heb ik mijn match gevonden – Moniek

Ben je ook op zoek naar contact? Meld je dan aan via onze pagina:

Durfjijmetmij
Back To Top