Content voor Ingelogde Gebruikers

FAMEUS is verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten binnen GGz Breburg die een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige. Als je je wilt ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, kun je bij FAMEUS terecht. Allereerst voor informatie, maar ook voor stageplekken als je met een opleiding start. We bieden begeleiding, intervisie en coaching, zowel aan de stagiaires als aan werkbegeleiders.

Begeleider ggz met ervaringsdeskundigheid

Als begeleider geestelijke gezondheidszorg begeleid je mensen met langdurige en ernstige psychische problemen. Als geen ander kun jij je inleven in de problematiek van de cliënt. Je stippelt nieuwe doelen uit en laat hierbij de regie aan de cliënt. Begeleiden, samenwerken in een team en contacten onderhouden met familie en andere hulpverleners is daarbij van belang.
Met een diploma ervaringsdeskundigheid op zak ben je begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid en werk je in instellingen voor beschermd wonen, dagactiviteitencentra, rehabilitatiecentra, in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Verschillende mogelijkheden

Meer informatie over de verschillen mogelijkheden om ervaringsdeskundige te worden

Informatiebijeenkomst

Een paar keer per jaar geeft FAMEUS een informatiebijeenkomst over cursussen en opleidingsmogelijkheden op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Actuele informatie daarover vind je op onze pagina over de informatiebijeenkomsten.

Scroll naar boven