skip to Main Content
FAMEUS is verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten binnen GGz Breburg die een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige. Als je je wilt ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, kun je bij FAMEUS terecht. Allereerst voor informatie, maar ook voor stageplekken als je met een opleiding start. We bieden begeleiding, intervisie en coaching, zowel aan de stagiaires als aan werkbegeleiders.

Begeleider ggz met ervaringsdeskundigheid

Als begeleider geestelijke gezondheidszorg begeleid je mensen met langdurige en ernstige psychische problemen. Als geen ander kun jij je inleven in de problematiek van de cliënt. Je stippelt nieuwe doelen uit en laat hierbij de regie aan de cliënt. Begeleiden, samenwerken in een team en contacten onderhouden met familie en andere hulpverleners is daarbij van belang.
Met een diploma ervaringsdeskundigheid op zak ben je begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid en werk je in instellingen voor beschermd wonen, dagactiviteitencentra, rehabilitatiecentra, in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Verschillende mogelijkheden

Meer informatie over de verschillen mogelijkheden om ervaringsdeskundige te worden

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op de volgende data vinden er voorlichtingsbijeenkomsten plaats over cursussen en opleidingsmogelijkheden op het gebied van ervaringsdeskundigheid:

  • Datum nog niet bekend in verband met het coronavirus

Deze bijeenkomsten duren van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur en vinden plaats bij FAMEUS locatie Breda (Liniestraat 19). Graag even aanmelden per mail bij één van de praktijkopleiders ervaringsdeskundigheid Manuela Blaswich (m.blaswich@ggzbreburg.nl) of Carola Franken (c.franken@ggzbreburg.nl).

Back To Top