Content voor Ingelogde Gebruikers

Eisen voor dit opleidingstraject

Je kunt met de opleiding starten als je 21 jaar bent of ouder en in het bezit bent van minimaal: 

  • Eigen ervaring als cliënt bij een instelling in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. 
  • Een vmbo-diploma theoretische, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg. 
  • Een mavo-diploma of overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo. Raadpleeg de site van het desbetreffende opleidingsinstituut voor specifieke en actuele instroomcriteria. 
  • Een certificaat van de cursussen HDJZ en WMEE. 

Stagelopen 

Meld je je bij Zadkine Rotterdam voor de MBO-opleiding of bij Fontys Hogeschool Eindhoven voor de HBO-opleiding, dan moet je zelf op zoek naar een stageplaats. Hiervoor zijn jaarlijks diverse stageplaatsen beschikbaar binnen GGz-Breburg. Voor de MBO-Opleiding bij het Summa College Eindhoven geldt dat je je moet aanmelden bij MarkiezaMarkieza is de academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid in Eindhoven. Zij begeleiden het leertraject en zorgen voor een stageplaats (eventueel bij GGz Breburg).

Solliciteren 

Sollicitaties lopen via de praktijkopleider ervaringsdeskundigheid. Indien je je aanmeldt, word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek ter kennismaking en uitwisseling van informatie. Indien hieruit een positief advies volgt, kun je middels het sturen van een sollicitatiebrief en je CV solliciteren naar een opleidingsplek binnen GGz Breburg.

Je wordt dan uitgenodigd voor de groepsselectiedag. Op die dag worden alle kandidaten uitgenodigd die gesolliciteerd hebben naar een ervaringsdeskundige opleidingsplek binnen GGz Breburg. We gaan aan de slag met groepsopdrachten, voeren discussies aan de hand van stellingen en we werken met schriftelijke casussen. Tussen de middag lunchen we samen en aan het eind van de dag selecteren wij een aantal kandidaten die bij GGz Breburg een opleidings-/stageplek krijgen. 

Contract 

Als dit positief verloopt, wordt een contract met je aangegaan: GGz Breburg neemt dan de opleidingskosten voor haar rekening en vergoedt de benodigde boeken/materialen. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding. Het eerste studiejaar geschiedt op basis van een stage-overeenkomst en een stagevergoeding, vanaf het tweede jaar wordt een leer-arbeidsovereenkomst opgesteld. Gedurende je opleiding word je begeleid door de Praktijkopleider Ervaringsdeskundigheid. Hij is de contactpersoon met de opleidingen en met Markieza, bewaakt processen en de voortgang en biedt o.a. coaching, intervisie en supervisie. 

Scroll naar boven