skip to Main Content

Informatiebijeenkomsten september

De afgelopen tijd hebben we enkele waardevolle online informatiebijeenkomsten gehouden over ons aanbod. Omdat er veel animo was voor deze bijeenkomsten zijn er weer drie nieuwe data gepland.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:  

  • Crisiskaart 
  • WRAP (Wellness Recovery Action Plan) 
  • Logeerhuis FRITS in Baarle-Nassau 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor één van de volgende data (de inhoud van de bijeenkomsten zijn hetzelfde):

  • Donderdag 10 september 2020 13.00 – 14.00 uur 
  • Vrijdag 18 september 2020 10.00-11.00 uur 
  • Donderdag 24 september 2020 13.00-14.00 uur 

Iedereen is welkom om deze bijeenkomst bij te wonen (cliënten, bezoekers, klanten, hulpverleners en iedere andere geïnteresseerde). Verspreid deze uitnodiging dus ook vooral in je netwerk! 

Als je deel wil nemen, mail dan naar Patty via p.manders@ggzbreburg.nl. Vermeld de gewenste datum waarop je mee wil doen en met welk email-adres je zal meedoen. Dan krijg je een uitnodiging met verdere instructies om via ‘Microsoft Teams’ deel te nemen. Zorg s.v.p. dat je op tijd ingelogd bent, want we beginnen op tijd Tot dan!

Back To Top