Content voor Ingelogde Gebruikers

Ondersteuningsgroep Verder gaan na een suïcidepoging

Ieder jaar doen ongeveer 94.000 mensen in Nederland een poging tot suïcide. Ouders, partners, kinderen, broers, zussen, vrienden en collega’s zien hun dierbare worstelen met het leven. En ze worstelen zelf mee. Ze leven met ongerustheid en angst, met zorgen en vragen. Naast de schok, het intense verdriet en de ‘waarom’-vraag zijn er vaak gevoelens van boosheid, schaamte, zelfverwijt of schuldgevoelens. Als ook de angst voor herhaling.

Gespreksgroep voor naastbetrokkenen

In de ondersteuningsgroep ‘Verder gaan na een suïcidepoging’ komen deze onderwerpen aan de orde.  Ook is er ruimte voor praktische vragen. Zoals:

  • Hoe ga je in gesprek met degene die een poging heeft gedaan?
  • Hoe praat ik hierover met kinderen?
  • Hoe ga ik om met goedbedoelde adviezen?
  • Hoe blijf ik zelf overeind na deze ingrijpende gebeurtenis?

Naastbetrokkenen van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan vinden het vaak moeilijk om over de suïcidepoging te praten, begrip te vinden en gevoelens daarover te delen. En de omgeving weet niet altijd goed raad hoe hiermee om te gaan, staat soms klaar met (voor)oordelen, adviezen of laat weinig van zich horen. Je kunt je dan eenzaam of afgewezen voelen. Soms is het verdriet al (deels) verwerkt, maar is er behoefte om nog eens met anderen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze gespreksgroep kan dan steunend zijn in het verwerkingsproces.

Praktische informatie

  • Startdatum: maandag 6 september 2021
  • Aantal bijeenkomsten: 8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst
  • Tijd en locatie: van 16.00 – 18.00 uur te Rijen
  • Voor wie: naastbetrokkenen van mensen na een poging tot suïcide
  • Door wie: Natasja Kleinjan en Anna-Reina van der Sluis van Indigo Brabant
  • Kosten: €25,= voor het werkboek

Aanmelden en vragen

Voorafgaand aan deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Website van Indigo

Scroll naar boven