Skip to content
Algemene voorwaarden

Op ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Zo ook GGz Breburg, waar Centrum FAMEUS onder valt. Zie hier de gehele Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland of lees de samenvatting van de algemene voorwaarden van GGz Breburg.

Back To Top