skip to Main Content

De meeste vacatures bij FAMEUS zijn vrijwilligersfuncties. Soms kan vrijwilligerswerk uitmonden in een traineeship (kleine contracten).

Vrijwilligerswerk

Wij geloven oprecht dat mensen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. We zijn voor onze vrijwillige medewerkers een organisatie waar zij na heftige of ontwrichtende ervaringen kunnen werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. We staan voor een veilige omgeving waar de vrijwillige medewerker leert en werkervaring opdoet. We werken diagnosevrij en indicatieloos.

Door de inzet van ervaringskennis van al onze medewerkers en vrijwillige medewerkers zijn wij als organisatie kundig in het omgaan met sociaal-psychische kwetsbaarheden. We zijn een “doorstroomstation”: van bezoeker naar vrijwillige medewerker en dan verder, gesterkt, naar de volgende stap in je leven. Ons gecombineerde aanbod van vrijwilligerswerk en LeS-Lokaal zorgt voor een uniek aanbod voor herstel.

Op dit moment hebben wij voldoende vrijwilligers en dus geen vacatures

Lees hier ons vrijwilligersbeleid van FAMEUS waar we ingaan op de vijf B’s:

  1. Bezinnen
  2. Binnenhalen
  3. Begeleiden
  4. Belonen
  5. Beëindigen

Traineeship

Van deelnemer naar collega; het komt steeds vaker voor bij FAMEUS. We hebben dit in ons nieuwe beleid ook als een speerpunt van onze organisatie benoemd. Het traineeship houdt in dat je een arbeidscontract bij ons krijgt; voor een overzichtelijke periode en met gelimiteerde uren.

Waarom doen we dit?

  • Het past in onze visie over ontwikkeling en ontplooiing.
  • Je kent onze uitgangspunten omdat je bij ons cursussen hebt gevolgd.
  • Je kent onze mensen omdat je vrijwilligerswerk bij ons hebt gedaan.

Je leert zo om (weer) het arbeidsproces in te gaan. We bieden een veilige werkomgeving waar je je weerbaarheid en professionaliteit leert uit te bouwen.

Back To Top