skip to Main Content

Voor organisaties

FAMEUS zet zich graag in voor al bestaande contacten en ook voor nieuwe partners. Neem contact met ons op voor co-creatie en advies, het aanvragen van de training ‘Samenwerken aan Herstel’ of het aanvragen van een inspirerende gastles.

Co-creatie en advies

Vanuit de ervaring die FAMEUS heeft opgedaan met inzetten van ervaringskennis en herstelgericht werken ontwikkelen we samen met andere organisaties nieuwe toepassingen. Op vraag denken en co creëren we graag mee om ervaringskennis en herstelgericht werken toe te passen in de context van andere organisaties.

Daarbij brengt FAMEUS de ervaring met uitvoering en implementatie mee, en de vrager brengt de kennis over de eigen context en organisatie mee. Dit kan in verschillende vormen, afhankelijk van de vraag en behoeften. Van workshop tot adviestraject en van training tot creatie en ontwikkeling.

We bieden ook de training Samenwerken aan Herstel en we hebben verschillende gastdocenten die een les kunnen geven op locatie. Neem contact met ons op om een gastles aan te vragen.

Back To Top