Skip to content
Voor organisaties

FAMEUS zet zich graag in voor al bestaande contacten en ook voor nieuwe partners. Neem contact met ons op voor co-creatie en advies, het aanvragen van de training ‘Samenwerken aan Herstel’ of het aanvragen van een inspirerende gastles.

Co-creatie en advies

Vanuit de ervaring die FAMEUS heeft opgedaan met inzetten van ervaringskennis en herstelgericht werken ontwikkelen we samen met andere organisaties nieuwe toepassingen. Op vraag denken en co creëren we graag mee om ervaringskennis en herstelgericht werken toe te passen in de context van andere organisaties.

Daarbij brengt FAMEUS de ervaring met uitvoering en implementatie mee, en de vrager brengt de kennis over de eigen context en organisatie mee. Dit kan in verschillende vormen, afhankelijk van de vraag en behoeften. Van workshop tot adviestraject en van training tot creatie en ontwikkeling.

Samenwerken aan herstel

De training ‘Samenwerken aan Herstel’ is voor teams van professionals in de gezondheidszorg die bezig zijn met de implementatie van herstelondersteunende zorg in de behandeling, zorg en bejegening van cliënten. Je leert inzicht te verwerven in het begrip herstel. Ook leer je de betekenis ervaren van herstelondersteunende zorg, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit het perspectief van hulpverlener. Verder leer je hoe je de principes van herstelondersteunende zorg kunt vertalen naar de praktijk.

Inhoud training

Door ervaringsdeskundigen en een professional in herstelondersteunende zorg worden ervaringsverhalen gebruikt om de verschillende fases van herstel te verduidelijken en hierop te reflecteren. Wat werkt herstelbevorderend qua attitude, presentie en vaardigheden? Wat werkt belemmerend en hoe kun je met die belemmeringen omgaan? Daarnaast ga je als deelnemer en team actief aan de slag met visie en actieplan op herstelondersteunend handelen in je dagelijks werk.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers van FAMEUS; een mix van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. De training duurt twee dagdelen en kan op diverse locaties gegeven worden. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15.

Neem bij interesse voor deze training contact op met Elske van der Velde door te mailen naar E.vanderVelde@ggzbreburg.nl.

Gastles aanvragen

Onze gastlessen worden gegeven door verschillende ervaringsdeskundigen. Dit kunnen vrijwilligers van FAMEUS zijn, ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen GGz Breburg of studenten die ervaringsdeskundigheid studeren bij GGz Breburg.

Gastles staat in het teken van herstel

De gastdocent vertelt over zijn kwetsbaarheid, de hulp die hij/zij gezocht heeft en wat wel en niet geholpen heeft. De strekking van het verhaal is positief. We zijn allemaal ervaringsdeskundige kunnen worden, omdat we uiteindelijk een goede behandeling en/of begeleiding hebben gehad. Studenten of medewerkers mogen alle vragen stellen die ze normaal gesproken niet durven stellen. Ze krijgen handvatten en tips hoe om te gaan met cliënten. De boodschap is van mens tot mens en dat maakt indruk, waardoor het verhaal blijft hangen.

Reacties op gastlessen

“Ervaringsdeskundigen bewijzen keer op keer hun waarde in het ontwikkeltraject van startende psychologen.”

“Ik heb er veel aan gehad. Fijn om te horen hoe jij dingen ervaren hebt, zo kan ik mij een duidelijker beeld vormen van hoe dingen kunnen gaan in de praktijk. Heel erg bedankt.”

“Complimenten over hoe je erover kunt vertellen, ik heb een compleet beeld kunnen krijgen.”

Praktische informatie

Op dit moment geven we gastlessen bij het ROC, Avans, Fontys, Willem I college en Tilburg University. Iedereen kan gastlessen aanvragen. Het is ook mogelijk om digitaal een gastles te geven.

De prijs van een gastles is op aanvraag. Neem bij interesse contact op met Daniejel de Greef; de coördinator van gastdocenten. Dat kan per mail via d.degreef@ggzbreburg.nl of telefonisch via 06-13 45 78 41.

Back To Top