Skip to content
Privacybeleid

FAMEUS/GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige gegevensverwerking zeer belangrijk net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. FAMEUS/GGz Breburg verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens. In deze privacystatement vind je welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij die gegevens bewaren en waarom.

Contactgegevens

FAMEUS/GGz Breburg is onderdeel van GGz Breburg, een geestelijk gezondheidsdinstelling. Hieronder vind je al onze contactgegevens.

FAMEUS locatie Tilburg

Mendelssohnstraat 21
5011 PA Tilburg
fameustilburg@ggzbreburg.nl

FAMEUS locatie Breda

Pastoor van Spaandonkstraat 31,
4813 BR Breda
fameusbreda@ggzbreburg.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op het moment dat je onze cookies accepteert, slaan wij ook jouw internetbrowser op en het apparaat waarmee je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Jouw IP-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze website. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem. Op onze website kun je een contactformulier invullen om bijvoorbeeld een vraag te stellen of om een klacht in te dienen. Als je het contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij naast je vraag: jouw naam, e-mailadres, adres, huisnummer, woonplaats en telefoonnummer.

We verwijzen je niet door naar een behandelaar van GGz Breburg. FAMEUS houdt geen medische gegevens van je in bewaring. Als je solliciteert op een vacature, noteren wij de volgende gegevens: jouw aanhef jouw voornaam jouw achternaam jouw woonplaats jouw telefoonnummer jouw e-mailadres En daarnaast alles wat je zelf vermeld in je sollicitatiebrief en CV. Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind zonder jouw toestemming? Dan kun je een e-mail sturen naar fameustilburg@ggzbreburg.nl. Wij verwijderen dan de informatie. Natuurlijk kan een verwijzer wel persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar via ons verwijsformulier doorgeven. Hiervoor heeft hij natuurlijk wel je toestemming of toestemming van je ouders verkregen. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? We hebben de volgende redenen om gegevens te verzamelen: Wij hebben jouw naam en e-mailadres nodig om de contactaanvraag te beantwoorden. Bij een sollicitatie gebruiken wij je gegevens om te beoordelen of je FAMEUS past. Ook kunnen wij jou met deze gegevens bereiken als wij een beslissing hebben genomen in de sollicitatieprocedure. Wij willen graag weten op welke internetbrowser je zit en van welk apparaat je gebruikt maakt. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Met inzicht in welke webpagina’s bezocht worden, kunnen we onze diensten afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

Persoonsgegevens en Elektronisch PatiëntenDossier (EPD)

Hoewel FAMEUS onderdeel is van GGz Breburg, heeft geen een van onze medewerkers toegang tot het EPD. Wij kunnen dus ook niet in je eventuele dossier kijken. We kunnen en mogen daar ook geen navraag naar doen. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? GGz Breburg bewaart de gegevens niet langer dan nodig is. Als je ons een contactaanvraag stuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, beantwoorden wij die aanvraag. Als het mailverkeer is gestopt, verwijderen wij de gegevens gelijk. GGz Breburg bewaart je sollicitatiegegevens zo lang de procedure loopt. Als GGz Breburg besluit om niet verder met je te gaan met de procedure, ontvang je een e-mail waarin wij aangeven de sollicitatiegegevens te verwijderen. Tenzij de recruiter met je contact opneemt om je gegevens te bewaren in het portefeuillebestand. De gegevens van jouw internetbrowser en apparaat bewaren wij 26 maanden vanaf het moment dat je de website bezocht. Bij herhaald bezoek gaat de bewaartermijn opnieuw in. Met wie delen wij de persoonsgegevens? GGz Breburg verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij optimaliseren van onze diensten of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat: dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij; dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen.

Cookies en andere functionaliteiten

Onze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, telefoon of tablet, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et cetera. Er bestaan verschillende soorten cookies: Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt. Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website. Advertising cookies: deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet. Centrum-fameus.nl maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Maar wij gebruiken de cookies alleen voor een technische reden en het tonen van specifieke content. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij jou geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij jouw toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wil je niet meer dat wij de cookies van jouw bezoek opslaan? Dan kun je je afmelden voor de cookies door jouw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door YouTube en het door dit platfom gebruikt advertentienetwerk DoubleClick. Dat komt doordat er een YouTube filmpje op onze website staat. YouTube onthoudt welke filmpjes je hebt bekeken en gebruikt dit om andere voorkeuren te laten zien. In onderstaand (bijna volledig) overzicht hebben we de verschillende cookies genoteerd: Cookie Omschrijving Bewaartermiin _ga Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics Twee jaar _gat Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics Per sessie _gid Cookie voor de webstatistieken van Google Analytics Per sessie allowCookies Registratie of je bij je eerste bezoek de cookies hebt geaccepteerd Eén jaar ASP.NET_SessionId Functionele cookie voor de werking van de site Per sessie ARRAffinity Functionele cookie voor de werking van de site Per sessie NID Registreert voor Google een uniek ID van je bezoek 6 maanden VISITOR_INFO1_LIVE Registreert je internetverbinding voor de bandbreedte en het tonen van verwante video’s door YouTube 79 dagen YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube je hebt bekeken Per sessie

Ik wil mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij persoonsgegevens van jou hebben, heb je een aantal rechten: Je mag jouw persoonsgegevens inzien. Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen. Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen. Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken. Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere instantie toe te sturen. Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar fameustilburg@ggzbreburg.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Na verwerking van je verzoek, vernietigen we de kopie van jouw identiteitsbewijs. Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met ons klachtenfunctionaris. Daarna kun je, indien nodig, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

GGz Breburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: fameustilburg@ggzbreburg.nl.

Back To Top