Skip to content
Helaas moeten wij mededelen dat FAMEUS vanaf 1 januari 2024 voor de gemeente Tilburg geen Crisiskaarten meer uit zal geven. Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat de gemeente Tilburg de inzet van de Crisiskaart in 2024 niet langer financiert. De Crisiskaart is in de regio Hart van Brabant al jaren een belangrijk instrument voor burgers met psychische problematiek en heeft een belangrijke bijdrage geleverd, zowel voor burgers als hulpverleners, aan de kwaliteit van acute zorg in het algemeen. We bedanken de gemeente Tilburg dat de inzet van de Crisiskaart jaren lang is bekostigd. Wij vinden het uiteraard jammer dat deze keuze gemaakt is en beraden ons nog of wij de inzet van de Crisiskaart in Hart van Brabant in een later stadium mogelijk op een andere manier kunnen financieren.
Alle cliënten zullen op de hoogte worden gebracht. Hun Crisiskaart blijft geldig en wijzigingen kunnen nog steeds doorgegeven worden. De meldingen bij de politie blijven staan tot 1 maart 2024.
Een goed alternatief om een crisis te voorkomen of te herkennen is WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Kijk voor meer informatie op de site van FAMEUS :

www.centrum-fameus.nl

Mocht je nog vragen hebben dan kun je bellen naar : 06 – 30 91 04 00.

Back To Top