Skip to content
Samenwerken aan Herstel

De training ‘Samenwerken aan Herstel’ is voor teams van professionals in de gezondheidszorg die bezig zijn met de implementatie van herstelondersteunende zorg in de behandeling, zorg en bejegening van cliënten. Je leert inzicht te verwerven in het begrip herstel. Ook leer je de betekenis ervaren van herstelondersteunende zorg, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit het perspectief van hulpverlener. Verder leer je hoe je de principes van herstelondersteunende zorg kunt vertalen naar de praktijk.

Inhoud training

Door ervaringsdeskundigen en een professional in herstelondersteunende zorg worden ervaringsverhalen gebruikt om de verschillende fases van herstel te verduidelijken en hierop te reflecteren. Wat werkt herstelbevorderend qua attitude, presentie en vaardigheden? Wat werkt belemmerend en hoe kun je met die belemmeringen omgaan? Daarnaast ga je als deelnemer en team actief aan de slag met visie en actieplan op herstelondersteunend handelen in je dagelijks werk.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers van FAMEUS; een mix van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. De training duurt twee dagdelen en kan op diverse locaties gegeven worden. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15.

Neem bij interesse voor deze training contact op met Elske van der Velde door te mailen naar E.vanderVelde@ggzbreburg.nl.

Back To Top