Ga naar hoofdinhoud
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is een deskundigheid die je ontwikkelt door je eigen ervaringen serieus te nemen, voor jezelf te verwerken, erop te reflecteren en om vergelijkbare ervaringen van anderen serieus te nemen, daarnaar te luisteren en in je reflecties te verwerken. Zo kan ervaringskennis omgezet worden in ervaringsdeskundigheid en op een waardevolle manier worden ingezet voor een ander.

Waarom inzetten op ervaringsdeskundigen?

Binnen de GGz en de verslavingszorg is er de afgelopen jaren een grote belangstelling voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het is om een moeilijke periode door te maken, aangezien ze die zelf hebben doorgemaakt. Ze hebben een belangrijke rol als ‘hoopverlener’ naar de cliënt toe en hebben een kritische ‘luis in de pels’-functie naar hulpverleners. Alles is erop gericht om het herstelproces van cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ervaringsdeskundigen worden in de directe cliëntenzorg ingezet, maar ook bij beleidsadvisering, trainingen voor medewerkers en hersteltrainingen voor cliënten. Meer informatie over ervaringsdeskundigheid kun je vinden op de websites van Herstel Werkt en GGZ Nederland.

Ervaringsdeskundigen bij GGz Breburg

GGz Breburg heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling en inbedding van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. FAMEUS stuurt alle activiteiten en ontwikkelingen rondom herstel en ervaringsdeskundigheid aan.

GGz Breburg heeft inmiddels tientallen ervaringsdeskundigen in dienst, leidt studenten op tot ervaringsdeskundigen en heeft zo’n 50 vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met de thema’s herstel en ervaringsdeskundigheid. De inzet van ervaringsdeskundigheid is een vast onderdeel van het integrale aanbod. Zie hier alles over het opleidingstraject bij GGz Breburg.

Informatiebijeenkomst over ervaringsdeskundigheid
Back To Top