skip to Main Content

Onder ontplooiing verstaan we bij FAMEUS het meedoen naar vermogen in de maatschappij en dat je stappen maakt op de participatieladder.

Onze deelnemers, vrijwilliger medewerkers en werknemers maken stappen of hebben in het verleden al grote stappen gezet. Veel van onze vrijwillige en betaalde medewerkers hebben eerst een of meer cursussen bij ons gevolgd. Maar vele zijn ook buiten onze organisatie actiever geworden in de samenleving en hebben een toekomstbeeld voor ogen, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige.

Back To Top