Skip to content

Het leven van Benjamin (nu 34 jaar) stond van de een op andere dag stil toen zijn aorta 9 jaar geleden scheurde tijdens een mountainbiketocht met vrienden. Het was een kwestie van leven en overleven. Een Domino-effect aan complicaties zorgden voor langdurig herstel. Tijdens dit proces raakte hij in coma, deels verlamd en organen vielen uit. Hij weigerde een harttransplantatie en werd overgeleverd aan de zorg. Uiteindelijk is hij zestien keer geopereerd en duurde het revalidatietraject tweeëneenhalf jaar.
”Ik denk dat ik een winnaar ben. Ze hebben me uitgedaagd tijdens de opname en daar heb ik iets moois van kunnen maken. Ik wilde geen patiënt zijn.”

Doelgericht werken-aan-herstel, doorzettingsvermogen én er voor kiezen niet in een slachtofferrol te kruipen hielpen hem in herstel. Wat is zijn redding geweest? Het nemen van regie in eigen hand! Focussen op wat er wel kan en accepteren dat niet alles gaat zoals je wilt. Herstel ging niet zonder slag of stoot. Vandaag de dag kan hij gelukkig weer leven als iedere ander en zelfs weer sporten, maar dan wel met mate. Benjamin is een winnaar en wil andere mensen inspireren dit ook te zijn. Hij zet zich tegenwoordig in om de zorg te verbeteren en geeft regelmatig lezingen.
“Er is maar één die bepaald wat het belangrijkste is voor jou en dat ben jij zelf!”

Back To Top