Skip to content

Op 15 september 2015 is FAMEUS opgericht vanuit een fusie tussen de stichting Info-Meer en Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid van GGz Breburg.

Op een zeepkist in de FAAM-fabriek werd een gouden toekomst voorspeld aan de aanwezigen. Er werd met een handvol vrijwillige en vaste medewerkers een enthousiaste koers ingezet om kwetsbare burgers te ondersteunen in hun traject naar herstel en maatschappelijke participatie.

Drijfveer

Dit enthousiasme is tot op de dag van vandaag dé grote drijfveer binnen FAMEUS met als belangrijke pijlers: herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Wij geloven in de kracht van mensen om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen en daardoor regie te pakken over je toekomst.

FAMEUS biedt hiervoor een welkome, veilige en stimulerende omgeving die gericht is op elkaar ontmoeten, (h)erkenning door de ander vanuit eigen ervaring, hoop bieden omdat anderen al verder zijn en een voorbeeld zijn waar kracht aan ontleend wordt.

Wij geloven in eigen kracht en motivatie van binnenuit, die voor beweging zorgen en als motor dienen om vooruit te gaan. Wederkerigheid is belangrijk bij deze werkwijze; wij investeren in de ander en de ander investeert in FAMEUS.

Dynamische organisatie

Na 5 jaar staat er een degelijke organisatie van 60 vrijwillige en 37 vaste medewerkers, die zich op diverse locaties inzetten voor eenieder die aanklopt en zich wil ontwikkelen. We zijn en blijven een dynamische organisatie die zich flexibel opstelt naar alle maatschappelijke ontwikkelingen voor de kwetsbare burger. We doen dit in verbondenheid met alle partners waarmee we samenwerken.

Vanuit onze kracht zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Roland Emmaneel

Manager FAMEUS

Back To Top