skip to Main Content

FAMEUS is het centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Maar wat verstaan we onder herstel? We werken met de in Nederland gangbare definitie van het HEE-team: ‘Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je met gebruikmaking daarvan weer baas wordt over je eigen leven.’

Positieve gezondheid

Daarnaast werken we vanuit de visie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De zes dimensies zijn:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

Presentie

Als laatste pijler onder onze visie van herstel ligt de presentiebenadering. De presentiebeoefening start met het zich aandachtig openstellen voor en betrekken op de ander in het netwerk van diens relaties. Dit is een belangrijke pijler als je bedenkt dat je soms gewoon een luisterend en begripvol oor nodig hebt.

Herstel bij FAMEUS

Bij FAMEUS kun je ook stappen zetten in je herstel, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus, zoals Herstellen doe je zelf. Of door het meedoen aan een workshop of door het maken van een crisiskaart. Zie voor meer informatie daarover onze pagina met overig aanbod.

Back To Top