Skip to content

FAMEUS is het centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Wij geloven dat iedereen de mogelijkheid heeft om te werken aan deze drie pijlers. Misschien is je leven anders gelopen dat je had gehoopt of gedacht en ben je op zoek naar gelijkgestemden. Of misschien wil je onderzoeken wat voor jou helpt, wat een volgende stap zou kunnen zijn. Bij FAMEUS kun je op verschillende manieren ontdekken hoe je jezelf kan ondersteunen op het gebied van herstel, ontwikkeling en ontplooiing.  

Herstel, ontwikkeling en ontplooiing

Herstel

Herstel is een uniek en ten diepste persoonlijk proces waarin iemand zijn houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen verandert. Herstel is een manier om een bevredigend, hoopvol leven te leiden.

 William Anthony, directeur van het Boston Center for Psychiatric Rehabilitation  

Of je nou aan het begin staat van je herstel of al verder bent in je herstelproces: FAMEUS denkt graag met je mee. Onze kijk op herstel draait om eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij.  

Positieve gezondheid 

Machteld Huber van het Institute for Positive Health introduceerde in Nederland het concept positieve gezondheid. In dit concept staat niet je kwetsbaarheid centraal, maar het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De visie van positieve gezondheid werkt met zes pijlers: 

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit 
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk 
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst 
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven 
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen 
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen 

  

Presentie

Binnen onze visie van herstel, past ook de presentiebenadering.  

Definitie: aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar je zorg op afstemmen. We oefenen ook met een aantal gesprekstechnieken en staan stil bij het effect van anders communiceren. 

Het draait om je openstellen voor de ander, met aandacht. Een belangrijke pijler als je bedenkt dat je soms gewoon een luisterend en begripvol oor nodig hebt. 

Bij FAMEUS kun je stappen zetten in je herstel. Bijvoorbeeld door: 

Ontwikkeling

Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.

      Dichter Edward Cummings 

Door je te ontwikkelen, leer je krachten en kwaliteiten in te zetten. Binnen FAMEUS kan je verschillende cursussen volgen zoals Herstellen doe je Zelf. Het vormt de basis om je ervaring in te zetten en daarmee anderen te helpen bij herstel. Een andere ontwikkelingsmogelijkheid binnen FAMEUS is het doen van vrijwilligerswerk.  

Ontplooiing

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.

       GGZ-standaard 

Onder ontplooiing verstaan we bij FAMEUS het meedoen naar vermogen in de maatschappij en dat je stappen maakt op de participatieladder. 

Onze deelnemers, vrijwilliger medewerkers, trainees en werknemers maken stappen of hebben in het verleden grote stappen gezet. Veel van onze vrijwillige en betaalde medewerkers hebben eerst één of meer cursussen bij ons gevolgd. Maar vele zijn ook buiten onze organisatie actiever geworden in de samenleving en hebben een toekomstbeeld voor ogen, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige. 

  

Back To Top