Skip to content
Onze pijlers
Wat is herstel?

‘Wat is herstel?’ is een leuke en informatieve cursus met de nadruk op het begin van je herstel.

Is deze cursus iets voor jou?

 • Inhoud: Je krijgt informatie over de vier fasen van herstel en je leert ervaringen te delen met anderen in de groep. Ook krijg je handvatten om in te zetten in jouw eigen herstelproces.
 • Doel: Herkenning en zelfinzicht.
 • Vereiste voorkennis: Geen.
 • Zelfstudie: Geen.
 • Trainer: De cursus wordt gegeven door een trainer die zelf ervaring heeft met ontwrichtende situaties door verlies, psychische kwetsbaarheid of verslaving en herstel daarvan. De trainer is gecertificeerd door FAMEUS.

Praktische informatie

 • Start: Er start ongeveer vijf keer per jaar een groep.
 • Duur: De cursus duurt 5 weken. Er is wekelijks een les van twee uur, met een pauze.
 • Locatie: De cursus wordt gegeven op een nader te bepalen locatie in Breda, Tilburg en Roosendaal.
 • Aantal deelnemers: Minimaal 5 en maximaal 7.
 • Kosten: De cursus is gratis. Ook de cursusmap kost niets.
 • Certificaat: Je krijgt na afloop een certificaat. Daarvoor mag je geen bijeenkomst hebben gemist.

Hierna verder leren? 

Je kan eventueel de meer intensieve cursus Herstellen doe je zelf doen of de WRAP.

Ontwikkeling

Ons aanbod zet aan tot persoonlijke ontwikkeling, die bij iedereen anders is en geheel eigen. Deze ontwikkeling past in onze visie op gezondheid die gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. Daarmee wordt gezondheid een vaardigheid die voortdurend aandacht en onderhoud nodig heeft.

Ontwikkelingsmogelijkheden bij FAMEUS

Bij FAMEUS kun je verschillende cursussen volgen, zoals Werken met eigen ervaring en De verdieping. Eén van de andere ontwikkelingsmogelijkheden is het doen van vrijwilligerswerk bij FAMEUS waarbij je je krachten en kwaliteiten leert in te zetten.

Ontplooiing

Onder ontplooiing verstaan we bij FAMEUS het meedoen naar vermogen in de maatschappij en dat je stappen maakt op de participatieladder. Onze deelnemers, vrijwilliger medewerkers, trainees en werknemers maken stappen of hebben in het verleden grote stappen gezet. Veel van onze vrijwillige en betaalde medewerkers hebben eerst één of meer cursussen bij ons gevolgd. Maar vele zijn ook buiten onze organisatie actiever geworden in de samenleving en hebben een toekomstbeeld voor ogen, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige.

Back To Top